berâyı malûmât


berâyı malûmât
[ تﺎﻡﻮﻠﻌﻡ یاﺮﺑ ]
bilgi edinmek için, bilgi vermek için, bilgi sahibi olmak için.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.